05/10/2020

quay xong ở Đồ Sơn di chuyển từ Đồ Sơn về Trung Tâm Hội Nghị Diêm Điền Đi Đường Tỉnh 353 (DT353) khoảng 17km , rồi rẽ trái vào Đường Tỉnh 355 (DT355) Chạy hướng về Đường Tỉnh 354, rồi vào Quốc Lộ 37 , hướng thẳng về Thị Trấn..Read More