Tính Hiện Thực trong phim

Đây là chuyên mục blog đầu tiên viết muộn còn hơn không về những chuyên mục điện ảnh cuối cùng của năm 2020….. Một năm lận dận của điện ảnh và các nhà làm phim trong đại dịch covid của thế kỷ, nhưng trong họa có may với

Chi Tiết »
Scroll to Top