05/10/2020

quay xong ở Đồ Sơn

 • di chuyển từ Đồ Sơn về Trung Tâm Hội Nghị Diêm Điền
  Trung Tâm Hội Nghị Diêm Điền Bản Đồ
  Bản Đồ Trung Tâm Hội Nghị Diêm Điền

  Đi Đường Tỉnh 353 (DT353) khoảng 17km , rồi rẽ trái vào Đường Tỉnh 355 (DT355)
  Chạy hướng về Đường Tỉnh 354, rồi vào Quốc Lộ 37 , hướng thẳng về Thị Trấn Diêm Điền

  đường từ Đồ Sơn về thị trấn Diêm Điền, Thái Bình